• Tìm Kiếm


Dự Án

Dự Án Thế Hệ Mới

Hiện nay, công ty Thế Hệ Mới đang mở rộng quy mô hoạt động với mong muốn được hợp tác với tất cả các tổ chức, công ty truyền thông, truyền hình trong và ngoài nước. Ngoài việc làm dịch vụ trung gian cho khách hàng, mà còn tạo ra, sở hữu và chuyển giao các sản phẩm truyền thông và giải trí.